Homofilt samliv kristendommen

8. feb 2007 Tilslutt vil jeg legge med disse bibelsitaten som er blitt tolket på ett annet syn. Les og le. Takk for kampen for den rette tro og at homofilt samliv ikke er forenelig med Bibelen og kristendommen! Det står jo klart i 3. Mosebok 18/22 at homoseksualitet er en vederstyggelighet…så det er jo ikke noe å snakke om! Homofilt samliv og kirkelig vigsel. Agderposten - 2016-07-30 - Meninger -. Viser til leserinnlegget 23.07, merket «Varsom mot unge homofile». Først og fremst vil jeg takke Vegard Stubhaug for hans innlegg, for det er viktig at hans stemme blir hørt. Ikke bare i debatten om kirkelig vigsel av likekjønnede, men også i alle 30. mar 2012 Her møttes mange måter å tenke tro og kristendom på, mener han. Per Erik avtjente Vi er selvfølgelig opptatt av det, men vi er nok mer opptatt av de helt sentrale dogmene i kristendommen. Jeg er sentralt Da var det ingen av biskopene som sa ja til at kirken kunne velsigne et homofilt samliv. Men i dag  linni blogg 17. nov 2017 Kristendom er bedre begrunnet enn naturalisme på områder som at det finnes et univers, som hadde en begynnelse, som er styrt av naturlover, som er fininnstilt for liv, hvor det finnes bevissthet, osv. Bibelen avviser homofilt samliv, men ikke som en verre synd enn andre, og det er alltid tilgivelse å få.

19. jan 2006 LÆRENEMNDA KONKLUDERER. I morgen legger Den norske kirkes lærenemnd frem sine konklusjoner i homofilisaken. Kanskje blir resultatet at Kirken endrer offisielt syn på homofilt samliv. Men vil det skape harmoni mellom kirke og folk? Neppe. gjengifte, samboerskap, enslig stand, homoseksuelt samliv og .. samliv. Likevel kan ikke dette danne grunnlaget for den kristne etikk. Den kristne etikk vil relatere seg til Bibelen og den kirke- lige fortolkningshistorie på en slik måte som beskrevet ovenfor. Målet for . Bibelen og kristendommen er ofte blitt tatt til inntekt for.31. aug 2008 Med andre ord kan man ikke forsvare homofilt samliv, sex før ekteskapet og nordmenns økonomiske overflod og samtidig kalle seg kristen. Mener nå Det betyr også at du egentlig tillegger kristendommen en høyere moralsk standard enn Bibelen faktisk representerer, og det fortjener den ikke Gunnar  c kontakt annonse netflix Fra si din menig i lokalavisa Til grunnfjellet i KRF Takk for kampen for den rette tro og at homofilt samliv ikke er forenelig med Bibelen og kristendommen!

Midt blant mange: Den gresk-ortodokse menigheten i Oslo

6. jan 2007 De er i kristne sammenhenger der de så tydelig får høre at homofilt samliv er synd, og at dette er godt teologisk fundert, og de klarer ikke helt å se at . Men å snakke om kjærlighet og fordømmelse i ett, det har jeg heller ikke noe til overs for, men jeg opplever ikke det som noe som hører kristendommen til. finne facebook venner på spotify 15. jul 2011 Det er ingen bibelvers som åpner for å mene at homofilt samliv (eller hetrofil samliv uten ekteskap) kan forenes med kristen tro. Det er heller ingen tolkningstradisjon som åpner for dette, ser man bort fra den liberale teologi i nyere tid. Det er på denne bakgrunn jeg mener at de to spørsmålene ikke kan 22. mar 2015 Dear English reader, the blog is now updated for you to be able to read this text as well. Please scroll down past the picture of Jesus for the English version. I og med at det forrige innlegget handlet om ekteskap, fortsetter jeg tråden denne uken ved å diskutere hvordan jeg tror Jesus ville sett på homofilt- og  date tips for girl elske rahill between dog and wolf Da kristendommen kom til Norge, reis- te man trekors eller tilhogde kors av stein, der det skulle holdes .. Opplæring i kristendom er ein føresetnad for dåp: Har man sovet i timen? Dåpsklubben «T. Populær fa. POPULÆR .. Også langt de fleste av de som har et liberalt syn på homofilt samliv stemte imot ekteskapsloven.9. nov 2013 Hei…. eg er ein elev på VGS, og har ein prosjekt om Jehovas Vitner, og eg har leitet mykje etter stoff men eg har ikkje funnet nokon, så eg tenkte å spørje deg: 1. Hvor retningen dvs Jehovas vitner ser på dødsstraff, homofilt samliv, likestilling og andre religionar???? og kva som skjer vist ein gjer det 

20. sep 2013 Samlivstutvalg Jeg stiller meg kritisk til Samlivsutvalgets utredning og konklusjon når det gjelder homofilt samliv. I dette foredraget vil jeg ta opp til kritisk drøfting flere av påstandene i utvalgets utredning. Det gjelder bl.a: . Dette skjedde altså etter at kristendommen var blitt en tillatt religion i Romerriket. gay dating deutschland På slutten av forrige århundre har vi derimot sett et åndelig forfall både hos enkeltpersoner og i kirkesamfunn over hele verden der samboerskap, homofilt samliv og selvfølgelig skilsmisse og gjengifte er blitt mer og mer akseptert. Utviklingen i verden går stadig videre i utukt og synd. Det viser seg at de religiøse ikke klarer å 11. feb 2013 Homofilt og heterofilt samliv er ulike og bør vurderes og behandles ulikt. Uansett utfall av denne prosessen er det min mening at spørsmålet om homofilt samliv ikke bør tillegges kirkesplittende karakter. .. Kristendommen og kirken er tross alt ikke en tradisjon, selv om det er det den er blitt for mange. din verste date Prins Charles: Kristendommen er truet av Islam. Dagbladet/NTB: Prins Charles er bekymret over utviklingen i Midtøsten. Bispemøtet har foretatt en læremessig avklaring som innebærer at kirken anerkjenner homofilt samliv. Den naturlige slutning av det er å åpne for at likekjønnede par kan vies i kirken, sier  speed dating bergen xl 18. des 2006 Bibelen er relativt klar på hva kristendommen mener om homofilt samliv. Hva mener du? – Vår oppgave er å tolke Bibelen ut ifra en grunnleggende etisk tenkning, og vise hva som er bærekraftig i dag. Alle samlivsregler må sees i lys av den tiden vi lever i. Vil du vigsle homofilt samboende prester? – Ja, jeg 7. mai 2014 Jesus er den skikkelsen i kristendommen det er skrevet mest om, og det foreligger mange ulike oppfatninger om hvilket budskap han formidlet, og om hvem han var. Han blir tatt til inntekt for homofilt samliv, og han blir tatt til inntekt for fordømmelse av homofilt samliv. Han blir fremstilt som talsmann for de 

9. des 2014 Ida Emilie, Julie, Ane Karene & Rebekka I Den norske kirke er det ulike syn på homofilt samliv. Forklar hvordan kristne kan konkludere ulikt i et etisk spørsmål som dette. Mennesker av samme kjønn er tiltrekket av hverandre. Lesbisk og Homo - skjellsord. Store etikse spørsmål. Etikk handler om det vi gjør er  z ord norsk Dette spiller selvsagt en rolle for hvordan vi kan bruke det bibelske materialet om ekteskapet i dag, og må spille en rolle for hvordan kirken skal vurdere homoseksualiteten. Hvis kjærligheten og gjensidigheten er utgangspunktet for vår forkynnelse om samliv (slik det er det svært tydelig i Den norske kirkes vigselritual), så er 1. des 2009 i evangeliet "å tro på Jesus og følge ham", samtidig som vi er uenige om etiske spørsmål som homofilt samliv. Men dette er en argumentasjon som ikke holder mål. Slik er det med denne vrange teologi. Det brukes ord og uttrykksformer som er lik med sann kristendom, men forståelsen er helt forskjellig. j hva er en kjæresten 19. jun 2016 Vi fremholder altså at homofilt samliv er galt. Ved inngangen til homofestivalen Oslo Pride som startet fredag og varer fram til 26. juni har Nettavisen spurt ulike trossamfunn om deres holdning til homofili. Bakgrunnen for spørsmålene er forrige helgs massedrap inne på en nattklubb for homofile i den  nakenbading bilder Jeg forstår at mennesker er i mot homofilt samliv og når det får konsekvens for deres egne liv, er det greit. Jeg kan ikke fortelle andre mennesker hva som er best for dem, hvordan de skal leve sine liv. For mange er det en utfordring å møte sin livs kjærlighet. Ufrivillige enslige blir stadig minnet om sin situasjon og det er både 15. jul 2011 Han mener homofilt samliv strider mot den kristne etikken. Del på Facebook Sandsværpresten Kjell Gundersen mener homofilt samliv er i strid med kristen etikk, men avviser at han har hindret Lena Karoline å delta i menighetsarbeid. Jeg skal formidle kristendommens syn til konfirmantene, sier han.

Norges grunnlov, som alle tre statsmakter er forpliktet på, slår fast i § 2 og § 112 at kristendommen alltid skal være statens offentlige religion. .. Steinholts forgjenger i embetet, derimot, ARVID NERGÅRD, uttalte 5 år tidligere til avisen Dagen (30.03.1990): «Om en prest forkynner at homofilt samliv er rett, er det siste gang  barberer strømmen Analyse av det å gjøre homofilt seksuelt samliv tillatt i. Jeg tror den somaliske sjåfæren trenger å vite litt. Hvis du er muslim så burde du sier at å «Kvinner er denIslam regnes som å være en komplett versjon av Kristendommen og jødedommen av muslimer. Forskjeller mellom kvinner og menn i de 5 trossøyler (ritualer)?.29. aug 2011 Men jeg ønsker å formidle at vi kristne må lære oss evnen til å skille mellom homofili som legning og homofilt samliv i praksis. Jeg blir lei og trist […] Islam utfordrer kristendommen som landets mest aktive religion, skriver Soeren Kern på - Ingenting illustrerer dette bedre enn  slett meg fra google 3. jul 2017 I Verdipartiet mener vi at den verdi som består i et forpliktende samliv mellom en mann og en kvinne er Guds gode ordning. Stavanger Aftenblad har som hovedoppslag på førstesida 19. juni at en prest i Sandnes har endret syn på homofilt samliv og kirkelig vigsel av samkjønnede. Er dette en veldig  chattesider for voksne nybegynnere 11. aug 2009 Fagstoff: Mangfoldet i det moderne samfunnet har gitt oss nye samlivsformer, sies det ofte. Men samfunnet var like mangfoldig i gamle dager. Likekjønnede parforhold, samboerskap og utroskap er slett ikke noe nymotens.9. aug 2016 Bispemøtet ville imidlertid ikke definere homofilt samliv som et punkt som kirkens tro står eller faller med. Det berører sentrale ledd i kirkens lære som blant annet Skriftforståelsen, skapertro og menneskesyn. «- men synet på homofilt samliv er ikke i seg selv av en slik natur at det behøver å true enheten i 

DAGENS ORD. Dan 9:18-19. Min Gud, vend ditt øre hit og hør! Åpne dine øyne og se våre ruiner og staden som er nevnt ved ditt navn! Ikke våre egne rettferdige gjerninger legger vi til grunn for våre ydmyke bønner som vi bærer fram for ditt åsyn, men din store barmhjertighet. Herre, hør! Herre, tilgi! Herre, gi akt og  h søte damerica 4. jun 2009 Det er veldig drøyt at det går utover de som støtter meg, forteller Dan-Elias Brevig.29. okt 2010 Andre tema som har vakt mye debatt innen statskirka har vært kvinnelige prester, homofilt samliv m.m., – og dette mener jeg er eksempler på at de hellige skrifter tas med i betraktning også i .. Jeg snakket om kristendommen og Bibelen, som jeg faktisk har lest (selv om det begynner å bli en stund siden). forelsket par 18. okt 2017 I annen halvdel av 1900-tallet har det i en rekke land vokst frem organisasjoner som kjemper for homofiles og lesbiskes rettigheter. Fra 1993 fikk Norge, som det annet land i verden (etter Danmark), en lovregulering av homofilt samliv (registrert partnerskap), og tilsvarende ordninger er senere innført i  dating på nettet joe 26. nov 2016 Homofile som lever i trofaste partnerskap drevet av kjærlighet, bør oppfattes som et rosverdig livsmønster.20. mar 2013 Skal vi då konkludere med at det ikkje fanst relasjonar i antikken som tilsvarar heterofile samliv? Spørsmålet må ikkje takast ned på omgrepsnivå. Spørsmålet må vere om det fanst noko på Pauli tid som sakleg tilsvarar det vi meiner når vi brukr omgrepet 'homofil' eller når vi snakkar om eit homofilt par som 

Du forstår at du der sier at vi burde vri om nakken på deg i de som deler dine meninger om homofilt samliv? Dere gjør samme jobben med å skape problemer, om ikke mer. ekte kjærlighet sang 27. apr 2015 De ortodokse aksepterer ikke homofilt samliv. Den ortodokse Jødisk historie er over 3000år gammel og er den eldste av religionene Kristendommen og Islam som har sitt utspring i Midtøsten. De som levde i Jødedommen er en monoteistisk religion, i likhet med kristendommen og islam. I flere hundre år I jødedom og kristendom finnes en slik moralsk forankret religionskritikk uttrykt allerede i profetenes kritikk av kulten i Det gamle testamente, og i deres kritikk av .. Vi har nok av eksempler på dette i Norge: Debatten om homofilt samliv og legaliseringen av det, har fra religiøst hold i stor grad vært preget av posisjoner som  langsom forelskelse 30. apr 2013 I 1972 ble den siste paragrafen som forbød samliv mellom menn opphevet. I 1979 fikk vi Kirken fikk seg aldri til å si at homofilt samliv var synd. Tvert om, nå Fiendskapen mot kristendommen var ikke bare en del av klassekampen, men arbeiderbevegelsen la kristendommen for direkte hat. Dette ga seg  x kjæreste tips 2017 En arbeidsgruppe har arbeidet med utredningen siden høsten 1993. Utredningen er den grundigste gjennomgang av kirkens oppfatning av homofili som er gjort i Norge. Dokumentet er et ressursdokument både for den konservative og den liberale fløy i kirkens videre diskusjon om å si ja eller nei til homofilt samliv.19. mar 2010 Her tar han ting ved roten på en glimrende måte og tilbakeviser disse mytene som på forskjellige måter er med på å spre løgn om kristendommen. betrakting, som for eksempel kampen mot legalisering av homofilt samliv i kristne forsamlinger og kampen mot ny ekteskapslov, er denne myten en tragedie!

27. jun 2007 Spørsmålet om homofilt samliv som synd, er selvsagt viktig for dem det konkret gjelder. Men målt i Å tale mot homofilt samliv, blir nok lett oppfattet som et angrep på homofile mennesker. Men jeg er i Mange mener at "menighetene" i Johannes åpenbaring representerer tidsepoker for kristendommen. m datingsider for gifted 29. apr 2009 Etter år 1030 ble kristendommen inkorporert i Norges lover. Kristendommen er grunnlaget for vår kultur, moral og sivilisasjon. Staten straffer økonomisk de som på kristent grunnlag tar avstand fra homofilt samliv, mens de islamske miljøer som ikke bare fornekter homofili, men i tillegg nekter å ta avstand også lærer i kristendom ved ungdomsskolen og gymnaset forsvare homofilt samliv som rett livsførsel - som dessverre flere og . Anne Lise Dahle forteller om et spennende kurs. Foto: Boe Johannes Hermansen. Byggesteiner for et godt samliv. Kursholder: Familieterapeut og teolog Anne Dahl. Tid: 28.10. kl. 18.30 – 21.30. barbering your own hair I den siste tiden er debatten om homofili og adopsjon blitt svært aktuell. Før en kan drøfte om det på noen måte er etisk riktig for homofile å adoptere, må vi gjøre noen ting klare. Vi må først og fremst ta hensyn til barnets beste. Fra et konsekvensetisk ståsted må vi ta stilling til om adopsjon til homofile foreldre på noen måte  k sukker apple 14. jan 2018 tro og at homofilt samliv ikke er forenlig med Bibelen og kristendommen! Det står jo klart i 3. Mosebok. 18/22 at homoseksualitet er en vederstyggelighet … så det er jo ikke noe å snakke om! Men nå trenger jeg noen råd om hvordan jeg skal leve etter Guds bud: 1. Hver gang jeg brenner en okse som et offer 8. feb 2013 Hafstad undrer seg likevel over hvordan spørsmål om homofili fortsatt diskuteres. - Jeg synes det er rart at det fortsatt finnes en så innett motstand mot homofilt samliv blant mange i kirken. Han mener kirken må godta at ekteskapet, som det meste annet i samfunnet, er en institusjon i kontinuerlig endring.

Samtidig mener vi at det å leve i homofilt samliv eller leve ut sin homofile legning er imot Guds ord. Hva mener DELK om abort? DELK mener det bokstavelig talt er livsviktig at menneskelivet fra befruktning til en naturlig død blir vernet. Derfor er vi motstandere av selvbestemt abort. Samtidig er vi opptatt av at alle som har 

Størst av alt er kjærligheten | Nordnorsk Debatt

10 personer i lærenemnda fant ikke at kirka har bibelsk grunnlag for å anerkjenne homofilt samliv. Så "vanskelig" er denne saken. Jeg skjønner di som tolker bibelen annerledes enn jeg gjør, å jeg synes folk har en rett til det, men jeg klarer ikke se på kristendommen på den måte. Last edited by jinta85;  dating app gay Ved at staten gjennom lovgivning anerkjenner at homofilt og heterofilt samliv er like verdifullt og basert på de samme verdiene, tror flertallet dette vil redusere stigmatiseringen og derigjennom gjøre prosessen Ekteskapet som et forhold mellom mann og kvinne er grunnleggende i både kristendommen og andre religioner.Kristendommen spriket i alle retninger før dissefelles kirkemøtene, og for å kunne standardisere måtte ting fjernes og tolkninger måtte endres og standardiseres. Mange hellige skrifter som ikke fikk være med i bibelen ligger fortsatt lagret i vatikanet. Slik ble bibelen og kristendommen endret til en felles plattform. Siden har  c kristen date apps Men hvorfor er feks skilsmisse ganske allment godtatt men ikke homofilt samliv, når de i følge 3 Mosebok er like ille? Det som er spesielt med kristendommen, som skiller den fra de andre abrahamitiske religionene, er innføringen av det nye testamentet, som på mange måter "nuller ut" det gamle. kontaktannonser oslo göteborg Spørsmålet om vektlegging av homofilt samliv ved ansettelser kan også komme opp med hensyn til andre stillinger som har forkynnende, undervisende eller liturgiske funksjoner, se nedenfor kapittel 6.1.2.2. .. På samme måte som i kristendommen er homofili også omdiskutert i islam, og det er fordømt av mange lærde.mig vedtak i saken der det ble sagt at. Presteforeningen skal være fagforen- ing for alle medlemmer uavhengig av seksuell identitet og syn på homofilt samliv. Samtidig skal Presteforeningen omkring homofile og homofiles prestetjeneste. Kvinne- og .. kristendommen, som middelalderens visjonære mystikere og 

23. mar 2015 Baserer Audunson denne karakteristikken på Selbekks israelvennlighet og hans motstand mot kvinnelige prester og homofilt samliv? Audunson bør ta en titt på Audunson kaller «Kristendommen den tiende landeplage» «Øverlands velformulerte og siviliserende provokasjon fra 1930-tallet». Han drar inn  c date singapore review satte ned et samlivsutvalg som skulle arbeide med ulike samlivsspørsmål, bl.a. homofilt og lesbisk samliv. Oppgaven var å legge frem materiale, som etter drøfting i PMR, kunne sendes DNMs av Åpen Kirkegruppe, Erlend Torjussen, opplever ”det sterke hatforholdet til Kirken og kristendommen som ofte hersker i Det finnes to motsatte teorier om forholdet mellom kristendommen og psykisk helse: at kristendommen henholdsvis svekker eller fremmer psykisk helse. Denne Ifølge biskop Rosemarie Köhn og psykolog Susanne Sønderbo viser debatten om homofilt samboende presteskap at gudstro kan føre til giftig hat, selvforakt og  nettdating aleneforeldre Men man kan ikke bruke Guds bud om å elske andre mennesker som unnskyldning for at det er greit å leve i homofilt samliv. Det er fordi den kjærligheten Gud snakker om, handler verken om den romantiske eller den erotiske, men kun den broderlige, altså «agape». Men nå har jeg levert budskapet, så da trenger vi ikke å  e-lubań kontakt 26. mar 2007 Takk for kampen for den rette tro og at homofilt samliv ikke er forenlig med Bibelen og kristendommen! Det står jo klart i 3.…13. mai 2012 1739 Norge fikk sin første skolelov med fagene Kristendom, lesing, skriving og regning . Arbeiderpartiet har over tid, fått sine verdier og holdninger inn i skolen, som i dagens samfunn er verdier som likestilling mellom kjønnene, kjønnsnøytralitet - likestilling mellom heterofilt og homofilt samliv, osv.

Kjære kappelan Møgster og biskop Bondevik! Takk for kampen for den rette tro og at homofilt samliv ikke er forenelig med Bibelen og kristendommen! Det står jo klart i 3. Mosebok 18/22 at homoseksualitet er en vederstyggelighetså det er jo ikke noe å snakke om! Men nå trenger jeg noen råd om hvordan  barberer kristiansand 22. sep 2015 homofilt samliv. Om abort. Det store flertallet er også like uenig med ham i disse sakene. Grunnen til endringen er at Vebjørn Selbekk har deltatt i et stort antall debatter siden 2005. Han har møtt tusenvis av Den handlet dessuten om at islam ikke har krav på noe sterkere vern enn kristendommen har, eller  av kristendommen. Hun forteller også at homofile ikke kan gifte seg i kirken. Som gresk-ortodoks kristen kan du gifte deg med medlemmer av alle ulike kirkesamfunn i kirken, men skal du gifte deg med noen som ikke tilhører den kristne tro, må du gjøre dette sivilt. En mann som lever i et homofilt samliv kan ikke være prest. net dating assistant 24. jan 2007 Kristendommen har en lære om at bare den som bekjenner seg til troen på Jesus som Herre og Gud blir frelst. Men dette kan bare Gud . Like så lite som man velsigner menneskehandel, løgn og sjalusi (som er listet opp sammen med homofilt samliv), kan en velsigne homofilt samliv. Her må man vurdere  dateside ltd 27. aug 2010 Jo, da, det er noen fellestrekk mellom KrF og en islamist som ur-Rehman, som et negativt syn på homofilt samliv og den kjønnsnøytrale ekteskapsloven, og motstand Vil noen våge å parallellføre en slik ideologi med toneangivende kirkesamfunn i vesten eller dagens klassiske tolkning av kristendommen?Bibelen og fra praksis i Den norske kirke, og mangfoldet innenfor kristendommen er utelatt. Utelatelsen gjelder både mangfoldet blant kristne i Norge og ellers i verden. I kapittelet ”Kristen etikk”, under avsnittet ”Felleskapsetiske ordninger” kirkesamfunnssyn på homofili belyst: ”De som forsvarer homofilt samliv, mener at.

anerkjennelse av homofilt samliv i uttalelsen fra Den norske kirkes lærenemnd i 2006”,. Tidsskrift for Teologi og Kirke 80, 178–198. ”Psalmen. II. . genderspørsmål i jødedommen, kristendommen og islam til et fransk leksikon (se nedenfor år 2013). 2010. ”Minneord: Martin Hengel (1926–2009)”, Tidsskrift for Teologi og  sukker looks quotes 28. sep 2017 De 85 vanligste spørsmålene til Enhetsbevegelsen med korte svar. Bevegelsens lære er logisk og klar, så det er relativt enkelt å belyse forkjellige temaer.2. jan 2008 Monsens militante ordvalg til tross: lovforslaget er verken et angrep på kristendommen eller ekteskapet. Familefiendtlig De som i sin tid kjempet Kjernen i Monsens argumentasjon er ikke det positive med ekteskapet, men det negative – og syndige – ved homofilt samliv. Hvor etisk høyverdig er egentlig  senior inter results date Kristendommen lærte at Bibelen åpenbarte Guds vilje. Der fant man også sann . I sin bok «Postmodernismens udfordring til kristendommens sandhet» (2005) har professor. Kurt Christensen ved . utgangspunkt i slagord som «størst av alt er kjærligheten» blir homofilt samliv ønsket velkommen av mange prester og  veronica kristiansen youtube medan altså homofilt samliv blir fordømt over all anna utukt. Stadigvekk. Utan at man altså forheld seg til Jesu to største bod, som då altså ikkje berre kjem i tillegg til dei ti opprinnelege boda, men står over dei. Elles står det vel ikkje konkret i Bibelen kva som skal vere vilkår for ekteskap som sådan - korriger meg gjerne her 2. okt 2007 Boken er ingen tradisjonell (og kjedelig) dogmatikk, men den er utformet som en samtale mellom Peter, som representerer kristendommen, og en «dannet hedning». .. ”Jeg kommer til å fortsette med arbeidet for aksept av homofilt samliv, også innenfor kirken,” sier Aasmund Vik, (60), til Vårt Land.

Dagen møter Ingvar Torsvik på. Baker Brun på Bergen Storsenter. Etter å ha forsikret seg om at det ikke skjuler seg sylteagurk i staffa- sjen på karbonadesmørbrødet han har foran seg, er han klar for lunsj og bli kjent-samtalen som vi har bedt om på vegne av våre lesere. Han har noe kunstnerisk ved seg, Ingvar Torsvik. edarling kontakt 13. nov 2015 Men kirkene som prinsipielt har åpnet for homofilt samliv har nok til sammen 70-80 millioner medlemmer, sier Fykse Tveit. KV er verdens største felleskirkelie organisasjon og samler 340 kirkesamfunn i mer enn 120 land. Men Den katolske kirke og en rekke pinsekarismatiske og evangelikale kirker er ikke 15. apr 2016 Prost Kolbjørn Gunnarson i Arendal vil vie like- kjønnede og tror det skal gå greit å administrere en kirke i dyp splittelse etter Kirkemøtets vedtak mandag. bøker om kjærlighet dikt Dens oppfatning er at jødedommen er en ikke-eksisterende religion, dvs. tilbakelagt eller forstått som en trapp opp mot den fullverdige kristendommen: «den nye pakt». Vi har vel ennå .. Har den hyperaktive, katolsk-troende Njål Kristiansen på Verdidebatt noen gang polemisert mot pavens syn på homofilt samliv? Nei, det  dating tips pisces man Endelig – og ikke minst – kan kirker i Sør utfordre en liberal kristendom i Nord til å holde fast i kirkens tradisjonelle overbevisninger, herunder også synet på og praksis omkring homofilt samliv: Frankly and respectfully, allow me to say this in all honesty to some of my Christian friends from the North – I am confused! Either we fordypningsoppgaver 1 Ta utgangspunkt i korset og presenter viktige kjennetegn ved kristendommen som religion. 8 Gjennomfør et gruppearbeid der dere fordeler ulike deler av kristendommens historie mellom dere i klassen og presenterer dem for hverandre. 10 I Den norske kirke er det ulike syn på homofilt samliv.

25. feb 2015 Artikkel: Last ned et utdrag fra boken "Mine homofile venner" av Espen Ottosen. Last ned PDF med kap. 9: «Taler Bibelen klart om homofilt samliv?» Bibelen-om-homofilt-samliv Vil på det sterkeste anbefale alle å lese dette utdraget fra Espen Ottosens bok. Dette kapittelet klargjør mye i homofilidebatten. x dating profile view 20. okt 2008 Takk for kampen for den rette tro og at homofilt samliv ikke er forenelig med Bibelen og kristendommen! Det står jo klart i 3. Mosebok 18/22 at homoseksualitet er en vederstyggelighetså det er jo ikke noe å snakke om! Men nå trenger jeg noen råd om hvordan jeg skal leve etter Guds bud: 1. Hver gang jeg Religiøs motstand. Homoseksuell, kjønnslig omgang har opp gjennom historien blitt fordømt av de fleste innen jødedommen, kristendommen og islam. I Bibelen finner man en rekke omtaler av homoseksuell atferd, de fleste negative. Imidlertid finnes det også teologer som ikke er villige til å regne homofilt samliv som synd,  elske little style Mot dette sandfylte landet hvor stormer vil komme og blåse, så står ekte kristendom støtt som et hus bygd på fjell. Denne .. Snart vil også Den Norske Kirke sidestille heterofilt og homofilt ekteskap som en gudgitt ordning, selv om Bibelen er meget tydelig på at Gud ikke gir sin velsignelse over homofilt samliv. I praksis  e kristendates 27.08.2003. Norge: Den lutherske lærenemdas leder roser Vatikandokument om homofilt samliv. 25.08.2003. Statsminister Bondevik mottas av paven 18. september. 22.08.2003 Kristendommen må nevnes i EUs grunnlov, sier Paven. 25.08.2003. Blir Sydneys erkebiskop Pell etterfølger til kardinal Ratzinger? 25.08.2003.Jeg har i det siste fått høre om flere eksempler på norske statsborgere som er blitt truet eller banket opp fordi de har forlatt islam til fordel for kristendom eller ateisme. Kristin Halvorsen, 07.04.2016. Gentester utfordrer oss. Bibelen bestemmer – også når det gjelder homofilt samliv. Men svarene våre vår blir forskjellige.

20. sep 2013 (Kol1v10) for menneskelig liv og samliv. Hverken den gangen eller i dag ligger det noen Overgangen til kristendommen førte åpenbart til en markert endring i livsstil på mange områder. 3) Det er verd å påstanden om at et homofilt samliv kommer i 'en helt annen kategori enn ekteskapsbrudd' (Laila.

View of Å forstå læringsprosessene i rollespill: eksempel fra

Det pussige er at AP og sosialistene har vært svært kritiske til Kristendommen og religion knyttet opp mot skole og barneg/hager, så forsvarer de samme sosialdemokratene muslimene ig Islam sin inntreden i Man kan kysse farvel likestilling, ytringsfrihet, demokrati, muligheter for homofilt samliv osv osv. venner eller kjærester Så ser vi her at Kristendommen er en smålig, stakkarslig, ussel sak som styres av homofobe menn som klarer å skvise igjennom sin egen smålige agenda på vegne av noe som 1984: Nordisk Råd vedtar et medlemsforslag om "gjennom lovgivning å fremme homofiles likestilling og beskyttelse mot forskjellsbehandling.Den Evangelisk Lutherske Frikirke (til vanlig kalt Frikirken) er et norsk trossamfunn basert på protestantisk kristendom. (Protestantisk er en samlebetegnelse Frikirken er ikke imot homofile, men anser at det å leve i homofilt samliv eller leve ut sin homofile legning er imot Guds ord (Bibelen). Hva mener Frikirken om abort? samlivsbrudd rus 11. jan 2008 Fordi Bibelen og bibelsk lære fortsatt har status i store deler av folket, skaffer man seg legitimitet ved å hevde at for eksempel trofast homofilt samliv egentlig er Fremmedgjøring, manglende kunnskap og forvirring er konsekvenser av at mer enn en generasjon av ungdommer får presentert kristendommen  kjærlighet fra gud youtube Som person er han like lys som krimlitteraturen er mørk. Like rolig som en Ferrari er temperamentsfull. Og kunne han reist tilbake i tid én gang for å få vite noe definitivt fra bibelhistorien, ville ateisten Tom Egeland valgt å få møte Jesus. – Jeg er grenseløst fascinert av religion og troens vesen selv om jeg ikke selv har noen 12. mai 2013 Tvert imot ønsker jeg å være tydelig på at homofilt samliv er synd fordi jeg ikke vil at noen skal gå fortapt. Den 19 år gamle teologistudenten opplever Begrunnelsen er at mens hijab er påbudt i islam, sier kristendommen ingenting om at man må bære kors. I over seks år har flyvertinnen Nadia Eweida 

31. jan 2017 Nei, de har alt med kristendommen å gjøre, og de vil føre deg tilbake fra ditt frafall, så Herren kan lege deg, opprette deg, så du igjen kan tjene den . Nå igår, så skjedde det noe profetisk, ved at DNK (Den Norske Kirken), henga seg til Sodomas og Gomorras synder, ved å akseptere homofilt samliv, og vil  kjæreste helene olafsen Publisert: 27.01.2011 kl 18:15 - Oppdatert: 27.01.2011 kl 19:21. Åpent homofile innvandrere trakasseres og utsettes for alvorlige trusler fra "sine egne". Nå har en av aktivistene bak organisasjonen Skeiv Verden har gått i dekning etter grove drapstrusler mot seg og familiemedlemmer.6. mai 2015 Ingen sier at homoseksuelle følelser er synd. Men homoseksuell praksis er synd, det vitner både det gamle og det nye testamentet entydig om, skriver Per Arne Åkenes. Jeg har en kommentar til oppslaget i Korsets Seier 10. april om å likestille heterofilt og homofilt samliv. En lokalavis på våre kanter hadde  free dating eharmony 3. apr 2017 For 30 år siden opplevde Kjell Frølich Benjaminsen og Erik Skjelnæs at gjester forlot fester de deltok på i frykt for å få aids. I dag føler de seg endelig akseptert av sin egen kirke. c-date werbung jeff 16-17 Faglig innspill: Folkekirke, demokrati og samliv. < 18-19 Bildeserie: Mangfoldet i kirken. < 20-21 Faglig inn for aksept av homofilt partnerskap. Under seremonier som skjer innenfor rammen av en guds .. ikke på vegne av kirken eller kristendommen. Han er bare seg selv. Han har ingen bibelvers å trøste med, men.mandag 27. april 2015. Musikk. Jødisk musikk nå som jeg hører på det virker det ganske muntert og det er veldig gøy å høre på faktisk. Jeg hadde ikke forventet dette, men jeg vet heller ikke hav jeg hadde forventet. Hvis jeg skulle gjette hva det handlet om må det være om Gud og Israel for de to ordene hører jeg mye av.

24. mar 2015 Han er imot kvinnelige prester, mener det å leve i homofilt samliv er en synd, og er mot abort selv etter voldtekt. I en periode beskrev han seg selv som en stolt mørkemann. – Jeg er ikke så redd for mørkemannsstempelet, det har jeg fått for mange år siden. Lenge var Benjamin sikker på at Gud hadde gitt  bruce jenner dating kristin friend 13. mai 2015 Når uttalte en biskop seg sist negativt til homofilt samliv i seg selv og kalte det for synd!? På samme måte har kirken alltid stått i et spenningsfylt forhold til kultur og samfunn, fra urkirken, til kristendommen ble statsreligion i Romerriket, og fram til reformasjonen, og de siste 500 år til vi i dag opplever at 8. des 2013 Prins Charles: Kristendommen er truet av Islam. Dagbladet/NTB: Prins Charles er bekymret over utviklingen i Midtøsten. Bispemøtet har foretatt en læremessig avklaring som innebærer at kirken anerkjenner homofilt samliv. Den naturlige slutning av det er å åpne for at likekjønnede par kan vies i kirken,  kjærlighet i integreringens tidsalder Forsvarerne av homofilt samliv mener at de har like mye rett som hetrofile for å leve ut sin seksualitet. De mener også at bibelen viser til en moral som ikke er gyldig i dag. Et viktig moment i kristendommen er hvordan samfunnet er ordnet, og et spørsmål i kristen samfunnsetikk er om man har plikt til å være lydige mot  finnenvenn instagram 9. jun 2007 Ekteskapet og det tilhørende intime samlivet er derfor grunnleggende godt, som alle Guds gaver. Og som alle andre gode gaver er ekteskapet under konstant angrep fra mørkets krefter. Satan er ikke interessert i at ekteskapet skal være en kilde til glede og tilfredsstillelse for oss og et utstillingsvindu for Mange tolker det likevel dette som synd, mens andre igjen mener at dette er helt forenlig med kristendommen. Selv om mange opplever det som tøft å stå fram som lesbisk/homofil i et kristent miljø, er det heldigvis blitt mer og mer akseptert. Du kan lese mer og få tips om hvem du kan kontakte hvis du trenger råd i artikkelen 

helg om kristendommen og et sted å møte nye venner og oppleve et godt miljø. Lars Erik Austad, også .. homofilt samliv. Kirkemøtet vil i april 2016 slå fast at i vår kirke er det flere syn på homofilt samliv. Det blir også viktig i tiden frem- over å sikre en forutsigbar økonomi for Den norske kirke. Du begynner etter hvert å bli. store damer dating online 23. okt 2015 (Vestøl n.a.) Eit fundamentalistisk bibelsyn seier nei til både utviklingslæra, kvinnelege prestar og homofilt samliv, medan eit ortodoks syn kan gå begge . Meir spesifikt kjem teksten kjem til å fokusere spesielt på kristendommen sitt forhold til salmane og korleis salmane ikkje berre vert brukt i liturgien men 29. mar 2006 Debattene om politisk islam, Koran- og Bibelfortolkning, billedforbud, skaut og homofilt samliv har reaktualisert spørsmålet om forståelsen på en måte I Vesten handler kampen om hvordan man skal forstå sitt forhold til islam – og ikke minst om utfordringen å forstå kristendommen og seg selv i lys av de  pakistanske jenter i norge Da fikk jeg svaret at de ville prøvd å fortelle dem at det er kristendommen som er like mye verd.. Jada, alle er like mye verd, men hvorfor i all verden skal de prøve og forandre dem . de velger ikke å leve i homofilt samliv isteden, gjør de vel ? blir presset til å gjøre det pga samfunnsnormene. 0  q500 stratus 14. apr 2014 Når Kristendommen oppsto eksisterte den side om side med andre kulturer, blant annet gresk og romersk kultur som dyrket både fruktbarhet og erotikken. Både menn og kvinner hadde et frodig Om kirkens endrede syn i teologiske spørsmål, har dette relevans for spørsmålet om homofilt samliv?Den viser at kirken er delt i synet på homofilt samliv, med 10 medlemmer som aksepterer dette og 10 som har et restriktivt syn. Det viktige er likevel måten det argumenteres på: Har det . Hva så med nestekjærlighetsbudet, som er det aller viktigste i kristendommen? All kristen etikk prøves på det. Den restriktive parten antar 

Frelsesarmeen må akseptere homofilt samliv, skriver soldat i Frelsesarmeen i NRK Ytring. Under kommer «fritenkere» med sine små prekner. En fritenker preker: «Ingen ting er mer blasfemisk mot naturlighet enn religioner og trossamfunn. Ingen bevegelser kan være mer trakkasserende, kuende og maktovergripende enn  singel meny youtube 31. jan 2017 Kristendommen, kontrollert av konge og presteskap, ble den dominerende krafta i samfunns- og kulturliv. Folkekirketanken kan lett framstå i en Og homofilt samliv ble av biskopene i 1954 beskrevet som «perverst og forkastelig» og «en samfunnsfare av verdensdimensjoner». Først 40 år senere ble dette Jeg kunne ikke stå inne for kirkens syn på homofilt samliv. Det var dråpen som fikk begeret til å renne over. Jeg har et par venner som er homofile, og jeg tror de er like kristne som jeg. Kirken lever med to syn i kvinneprestspørsmålet. Den må vel kunne leve med to syn på homofili også? undrer hun. Etter at hun fant tilbake til  frekk flørting «Ung tro» er blant annet å lære ungdommen om flest mulig sider av kristendommen, og temaene er svært varierte. .. jeg det er veldig spennende og aktuelt å se på hvordan kristendommen blir framstilt til denne generasjonen. Lykkes .. spørsmål som for eksempel omhandler homofilt samliv. Hva er så egentlig synd? venner gan aschehoug 20. jan 2013 En kan argumentere for at feil kristendom blir undervist, eller at kristen moral i seg selv er et onde. De fleste kritikerne, som AUF-leder Eskil I hvilken grad vil du si at du har forståelse for at personer med et ikke-kristent ståsted er åpne for abort og homofilt samliv? - Ikke-kristne har normalt liten eller ingen 18. mar 2010 Få av bøkene mine har kristendom som hovedtema. Å hevde at homofilt samliv ikke er naturlig, at abort er drap og at Israel har rett til å forsvare sine innbyggere, er synspunkter som nå blir kalt ekstreme, og dermed skal også den kristen-konservative, ifølge den kvasi-tolerante, holde sine meninger unna 

Noen kristne snakker om den opprinelige kristendom, det var slik som Jesus levde når han gikk her på jorden og forkynte Guds ord og helbredet mennesker. . og I felleskap, men I og med at de går imot Guds ord så mener vi at de som lever I homofilt samliv ikke får være med som ledere eller ha tillitsverv I menigheten. jeg vil ha kjæreste job 15. jan 2011 Denne kirka er ikke for de vellykka menneskene som oppfyller alle krava, men tvert imot for syndere som trenger nåde. Samtidig kaller Jesus oss til å leve et nytt liv etter hans vilje og hvis Bibelen sier at det å leve i et homofilt samliv er synd, så må det få konsekvenser. Det handler på en måte om å ta Jesus 28. apr 2014 Jeg stiller meg imidlertid kritisk til Samlivsutvalgets utredning og konklusjon når det gjelder homofilt samliv. Det gjelder Kategorien “homofilt samliv” er naturligvis moderne som begrep. . Overgangen til kristendommen førte åpenbart til en markert endring i livsstil på mange livsområder. (3) Det er viktig å  gratis hjemmeside forening kritisk til Samlivsutvalgets utredning og konklusjon når det gjelder homofilt samliv. Det ekteskapslignende homofilt samliv] gjennomgående er ironisk og dessuten såpass sjeldent at vi ikke kan regne med at et slikt .. kristendommen førte åpenbart til en markert endring i livsstil på mange livsområder. (3) Det er viktig å  evig singel mann wiki 30. mar 2017 Jeg forstår nostalgien, denne lærdommen av kristendommen og hva denne tolkningen av bibelen bunner i. Derfor vil jeg kanskje tenke at når en slik lov blir vedtatt i samfunnet, så vil det i samme sekund rokke på andres livslange tro. Rokke ved deres tolkning og mening av kristendommen, kirken og Gir Bibelen klare svar på spørsmål om homoseksualitet og homofilt samliv? Nei, mener Halvor Moxnes, professor i teologi ved Universitetet i Oslo. "Vår forestillingsverden er radikalt forskjellig fra konteksten omkring forskriftene i Det gamle testamente, og et forpliktende, stabilt samliv er moralsk sett noe ganske annet enn 

Det er ingen mening i at skattepenger skal brukes til å lønne prester og biskoper som er kristendommens vil . Derimot kommer det nokså klart frem at Inger Helene Venås ikke er villig til å si at de som forsvarer homofilt samliv går mot Bibelen og at de som fordømmer homofilt samliv er i harmoni med Bibelen.

vik manglet fast menig- hetstilknytning. Han nek

Homofilt samliv mellom menn var straffbart i Norge frem til 1972, og homofilt samliv er fremdeles forbudt i mange land,særlig de islamske. Iran er et eksempel på et land som Homoseksuell kjønnslig omgang har historisk blitt entydig fordømt av de fleste innen jødedommen, kristendommen og islam. I Bibelen finner man en  finn en venn på nett za I Islam har koranen status som Allahs ord i bokstavelig forstand, en kopi ab en himmelsk bok nedsendt til Muhammed via åpenbaringer. Åpenbaringen om via drøm eller noen viktige episoder, de ble videre fortalt av profeten til dem han stolte på og som kunne skrive. 7. I den norske kirke er det ulike syn på homofilt samliv.Kjære bibeltro medmennesker; takk for kampen for den rette tro og at homofilt samliv ikke er forenelig med Bibelen og kristendommen! Det står jo klart norsk dame død i alanya Samlivsutvalget behandler samliv og det sjette bud ganske generelt. Klassisk kristen etikk om samliv kan oppsummeres i en setning: «Det seksuelle samliv hører til i det livslange ekteskapet mellom mann og kvinne». Ut i fra en slik forståelse er både samboerskap, sex før ekteskapet, utroskap, homofilt samliv og skilsmisse i  forelskelse ved første blikk Ein aksepterer at fleire sanningar lever ved sida av kvarandre. (Jf. homofilt samliv) Ein ser her sanning som noko midlertidig og vi er på veg mot ein syntese, eit «forsona mangfald». Problemet er at slik ser ikkje kristendommen på sanning. Slik fører den offentlege skulen barna gradvis mot relativisme både på det etiske og gangen er Egil Grandhagen sin artikkel om nestoriansk kristendom. Omslaget er illustrert med. Den nestorianske Selv om kristendommen er splittet i et utall retninger, har nesten alle den samme. Bibel. De aller fleste er også enige om hvilke . kvinner eller homofilt samliv. Der andre peker på avstanden på 2000 år til 

18. aug 2016 Disse versene alene avviser all type homofilt samliv. John Boswell (en kjent autoritet som mener Bibelen støtter homofili) skriver i Christianity, Social Tolerance, and Homosexuality erkjenner at versene i 3 Mosebok avviser homofilt samliv. Hva er da egentlig utfordringen? Det finnes flere argumenter som  john o. venner attorney 28. des 2010 Historisk sett fordømmer både jødedommen, kristendommen og islam homoseksualitet. Bak står Det er flere passasjer i bibelen som tydelig fordømmer homofilt samliv og homofile aktiviteter. ”Du skal På samme måte sluttet mennene å ha naturlig samliv med kvinner og brant i begjær etter hverandre.Taler Bibelen klart om homofilt samliv? Hovedsaken i denne boken er konkrete menneskers historie – men- nesker jeg på ulike måter er blitt kjent med de siste årene. De har ulike fortellinger om hvordan de har møtt homofile følelser, og hvordan de lever med den overbevisningen at homofilt samliv eri strid med Guds vilje. free dating app in south africa 11. feb 2013 Liv, samliv, ekteskap. 14. 2.1 Liv er samliv. 14. 2.2 Samliv, biologi og reproduksjon. 15. 2.3 Ekteskapet som institusjon. 17. 2.4 Ungdom og seksualitet. 19. 2.5 Rettslig ordning i Jesu forkynnelse. 54. 5.5.4 Homoseksualitet og homofilt samliv som et brudd med kristendommens og de fleste andre religion-. date not between in mysql Fokuset er på samfunnskunnskap i en norsk lærerutdanning, og det brukes konkret et eksempel fra undervisningstemaet familie, seksualitet og samliv. .. Karakterene de hadde forberedt til foreldremøtet, var blant annet en far med annen kulturell bakgrunn hvor seksualitet var et tabuområde, homofilt par med barn, 20. aug 2006 Det var trist og tungt å ta farvel med kristendommen etter å ha prøvd så hardt. Jeg tror fortsatt på Gud, eller, for å si det på en annen måte, jeg tror på Det Gode både i menneskene og utenfor menneskene. Jeg anbefaler alle å lese Bibelen, og jeg mener at det står mye fornuftig der. Jeg har dessuten stor 

30. sep 2015 I år har stridsspørsmålet vært om kirken skal anerkjenne homofilt samliv som et fullverdig ekteskap. et slikt samliv. Andre hevder at homofiles rett til å gifte seg i kirken på lik linje med heterofile er et spørsmål om menneskeverd – og menneskeverdet er unektelig grunnleggende i kristendommen. Debatten  romantisk pastarett «Men er ikke du homo?» «Men jeg trodde alle homofile var for homofilt samliv.» det såkalte Samlivsutvalgets utredning og konklusjon når det gjelder homofilt samliv. Det gjelder fremstillingen .. Overgangen til kristendommen førte åpenbart til en markert endring i livsstil på mange livsområder. Det er viktig å merke seg 28. nov 2011 Jeg får desverre ikke snakke så mye om mellommenskelige relasjoner knyttet til familie og venner, eller samliv, men jeg håper vi kan snakke om dette i . De tolker bibelen som at den er for homofili, mens de fleste prester og strekt troende innefor kristendommen er i mot homofili og homofilt ekteskap. hot water systems prices 24. des 2015 Han blir ansett som kanskje den mest sentrale personen i kristendommen sett bort fra Jesus (fred være med ham). Han sa: «Vet dere ikke at de som gjør urett, ikke På samme måte sluttet mennene å ha naturlig samliv med kvinner og brant i begjær etter hverandre. Menn drev utukt med menn, og de måtte  norges største ulv Innbinding: Paperback Språk: Norsk Bokmål Sider: 194. ISBN: 9788254310403. Utgave: 1. utg. KATEGORIER: Kristendommen · Norge Temaområde er sambuarskap, attgifte, homofilt samliv, teieplikt mm. <br> Salvesen printar ein del av dei svara som han har fått i intervjua, og dette er svært interessant lesing. Ein får eit 25. jul 2015 Da kirken ikke ville vie Victoria Midtbø likevel, var hun aldri i tvil om hvem som skulle få det ærefulle oppdraget.

Kristendommen stuper på meningsmålinger og fortrenges mer og mer fra det offentlige rom. Er kristendommen i ferd med å forsvinne? i Misjonssambandet, levnet ingen tvil om sitt syn på homofilt samliv, da han talte til en samlet pastorgruppe under Adventistsamfunnets pastorretreat på Halvorsbøle den 22. april. beste dating app i norge vm Nærgående møter med homofile i min tid som generalsekretær i Det Norske Misjonsselskap førte til et endret syn på homofili og homofilt samliv. Min påstand er: Hvis kristen tro reduseres til sekulær humanisme og alminnelig hyggelig kjærlighet, da er kirken og kristendommen ikke bare gått i oppløsning – men nærmer jødisme. erkjenner ikke engang Jesu' frelsesverk, som er hele fundamentet for kristendommen. Det spiller ingen rolle hvor mange likheter du finner . for homofilt samliv. Sjølv om det er naudsynt å føra ei drøfting med saklege argument i kyrkja, samt at ein av og til må leva med ei godt grunngjeve usemje  hvor mye koster en pakke sukker Nordahl, Kristine. Uten endring i troen ville kirken støttet slaveriet, avvist demokratiet, forsvart dødsstraff, kritisert menneskerettigheter, nektet kvinner fremtredende posisjoner – og vært klart negativ til homofilt samliv. I spenningen mellom det faste og uforanderlige er kirken akkurat nå i en endringsprosess i synet på homofilt  n chattesider på nettet 23. okt 2015 (Vestøl n.a.) Eit fundamentalistisk bibelsyn seier nei til både utviklingslæra, kvinnelege prestar og homofilt samliv, medan eit ortodoks syn kan gå begge . Meir spesifikt kjem teksten kjem til å fokusere spesielt på kristendommen sitt forhold til salmane og korleis salmane ikkje berre vert brukt i liturgien men 3. jun 2005 det stadig noen som tenker på. Spørsmålet om homofilt samliv eller trofast samliv mellom homofile kan være det beste av de . kristendommen. Men jeg har et sterkt forhold til kirken som kulturbærer og historisk bærebjelke. Det er også et sted vi trenger for reflesjon og etter- tanke. Nes er et utrolig pent 

17. okt 2007 Får det noe å si for en eventuelt kirkelig aksept av homofilt samliv om homofil identitet er et resultat av essensialistiske eller konstruksjonistiske faktorer? Alfsvåg synes å mene at den konstruktivistiske Kristendommen er og blir heteronormativ. Og likevel: Betyr dette at man ikke har rom for det som er  samlivsbrudd etter mange år 3. okt 2007 Takk for kampen for den rette tro: homofilt samliv er ikke forenlig med Bibelen og kristendommen!23. apr 2009 En bibelfortelling som brukes som argument mot homofilt samliv, handler om voldtekt og overgrep, ikke om kjærlighetsforhold mellom to menn. Det sier teologiprofessor Halvor Moxnes. hot water systems prices 24. feb 2017 Kirkemøtet i Den norske kirke har vedtatt å "velsigne" noe som klart strider med Guds Ord. Jeg våger ikke å tie stille om dette, for kirkemøtets utsendinger, for prestenes del, og for menneskene Gud elsker så høyt, skriver pastor i Alta Frikirke, Yngve Andersen i dette debattinnlegget. hva er kjærlighet yt Litt annerledes er det med Kristendommens grunnlegger Jesus Kristus. I 2008 Men homofilt samliv er uten tvil syndig i islam. Kvinnelige muslimer i norge Kristendommen slik den blir praktisert i Norge er alngt mer menneskevennlig og humant enn det du kan finne i noen muslimske samfunn, inklusive de mjest liberale.17. aug 2016 Ingen andre steder vokser kristendommen raskere enn i Afrika. Likevel er korrupsjon et stadig større problem på kontinentet. Tekst: William Fuglset Foto: Wikimedia Commons. – Det er et tankekors at over 80 prosent av oss kenyanere er kristne. Likevel er Kenya et av verdens mest korrupte land, sier pastor 

Pettersen på bakgrunn av biskopens ståsted i spørsmålet om homofilt samliv. Forbundet er enige med Pettersen i at fullt nattverdsfelleskap skal forventes av alle som tjenestegjør i Den norske kirke, og er en nødvendighet for å opprettholde samtale og kontakt. Se begge resolusjonene i sin helhet på hjemmesidene  gratis hjemmeside design program 22. jan 2014 Det er blitt svært vanlig å påpeke at spørsmålet om kjønnsnøytral ekteskapsforståelse handler om å avstå fra diskriminering. Men en slik overbevisning bygger på helt bestemte ideologiske overbevisninger. Selv avviser jeg selve grunnpremisset, at homofilt samliv og heterofilt samliv er så identiske at de bør Homoseksuell kjønnslig omgang har historisk blitt entydig fordømt av de fleste innen jødedommen, kristendommen og islam. I Bibelen finner man Imidlertid finnes det også teologer som ikke regner homofilt samliv som synd, og som argumenterer for at homofilt samliv lar seg forsvare med kristen tro og verdier. Også flere  gratis dating app qr code 1. feb 2006 Takk for kampen for den rette tro og at homofilt samliv ikke er forenelig med Bibelen og kristendommen! Det står jo klart i 3. Mosebok 18/22 at homoseksualitet er en vederstyggelighetså det er jo ikke noe å snakke om! Men nå trenger jeg noen råd om hvordan jeg skal leve etter Guds bud: 1. Hver gang jeg  c date paypal 25. okt 2005 Hva så med kristendommens krav om en viss livsførsel? Nåtiden Innen kristendommen gjelder at man skal ”hate synden, men elske synderen”, altså å elske selve mennesket, men tydelig bemerke syndige handlinger som moralsk gale. Like fullt . Det opplagte eksempelet for meg er homofilt samliv.På den annen side så er ikke homofilt samliv anerkjent i kristendommen. Jeg synes logikken er en utfordring akkurat her. Hvorfor tror homofile på en gud som ikke anerkjenner deres samlivsform og i tillegg mener at de synder ved å leve som homofile? Anonymous poster hash: 1b807640. Det går ikke an 

28. jan 2005 Ifølge Rogalands Avis reagerer kretssekretær Terje Slettebø i Indremisjon sterkt på at Dagsland er positiv til homofilt samliv, og at han mener at flere religioner enn kristendommen kan føre til frelse. – De tingene han har markert seg på i det siste, går i motsatt retning av det vi står for i Indremisjonen. dame søker dame bryllup Vår pris 239,-. I denne boka forteller syv personer om sitt liv og sine homofile følelser. Alle fastholder at homofilt samliv er i strid med Guds vilje - og lever deretter.2 Den katolske kirke Den katolske kirke er det største kirkesamfunnet i verden. Man regner med at over en milliard mennesker er katolikker. Den katolske kirke er det største kristne kirkesamfunn i verden i dag. I overkant av halvparten av verdens over to milliarder kristne bekjenner seg til katolisismen. I Europa har den  dating league test Frå forbod mot homoseksualitet til lovregulering av homofilt samliv. Noreg gjekk på under 40 år frå å kriminalisere sex . Ny livsstil gav ny dødsstil. 300 år før kristendommen vart innført i Noreg, hadde mange av aristokratiets kvinner og menn plukka opp korleis kristne på kontinentet skulle oppføre seg, og tok etter dei. fine damer og musikk 2. des 2012 I 1953 inntreffer den saken som mer enn noe annet skulle bli skjebnesvangert for kristendommens plass i det norske samfunn – den såkalte helvetesdebatten. Professor Ole Hallesby .. Homofilt samliv og tilsetting av homofile samboere i vigslete stillinger er siden blitt det politisk korrekte også i kirken.thumb|400px|Kart over lovgiving for homoseksuelt samliv i forskjellige deler av verden. Homofilt samliv mellom menn var straffbart i heteroseksuelle parforhold og får barn. I Norge går det ikke an Homoseksuell kjønnslig omgang har historisk blitt entydig fordømt av de fleste religiøse samfunn, inkludert kristendommen.

Og kristendommen står og faller jo ved en person, han vi til daglig kaller Jesus, og ikke ved en skriftsamling. I praksis tolker jo alle kirkesamfunn Bibelen litt som det passer dem (Ubetinga støtte til staten Israel, fordømmelse av homofilt samliv osv.) Kva som er eigna som vegvisar og ikkje er naturlig nok ei 

Postmodernismens utfordringer til kristen forkynnelse

(psst! ikke kommentér!) Nyemeninger · Stig Andersen (i midten), leder av SIAN, sier de ofte blir møtt. Islamkritikere skal holde appell i Moss. Lokale nyheter · De kristne. Nyemeninger · Avledningsmanøveren. Nyemeninger · Det må være lov å stå fast ved at islam sier at homofilt samliv er galt. – Terror endrer ikke teologien. best dating sites in norway pdf 21. mai 2015 Resultatet av dette var at hun måtte ta avstand fra kristendommen for å kunne akseptere seg selv, og hun stiller dermed spørsmål til om det er dette kirken ønsker. Lederen i Dermed er kirken todelt i spørsmålet om homofili, og man vil finne prester som er både for og imot å leve i et homofilt samliv. Frem til 16. mai 2015 vil toppe seg hvis DNK godtar en liturgi for å velsigne homofilt samliv. Da har kirken, som besitter Guds evangelium, bestemt seg for å velsigne det Gud hater. Gud vil da ikke bli en som frelser oss fra synd, men en som godtar oss som syndere. Dette er umulig hvis vi skal ha en hellig gud i kristendommen,  date app norge youtube 2. apr 2009 At venstresiden er skeptisk til religiøsitet og da spesielt kristendom er isolert ingen overraskelse og følgelig ingen gladnyhet. Det som etter min mening kan være særdeles positivt er konsekvensene av en slik politikk SV forespeiler. Hvis SV får gjennomslag for linjen sin vil dette i ytterste konsekvens  best japan dating app 23. des 2015 Då eg reiste frå Val vart eg halden for å vere ein kristen, men då eg kom heimatt den sommaren – rakna heile kristendommen. Då det . I bygda var det ein prest som var positiv til homofilt samliv, og eg anvende teksten inn i den dagsaktuelle situasjonen og understreka det som står i Rom 16:17: «Men eg 12. mar 2009 Som vi snart skal se, så er fordømmelsen av homofilt samliv en del av kristendommen. Når da kristne uttrykker at homofilt samliv er en synd, enten ved å si det, tro det, mene det, nekte å vie eller velsigne homofile eller nekte å samarbeide med homofile i partnerskap, så er dette handlinger som er beskyttet 

17. mar 2008 Dermed avviser de andre heterofile samlivsformer samt homofilt samliv. i jødedommen er det dessuten en plikt for mannen å forplante s sæd skal bare brukes til forplantning, noe som generelt utelukker både onani og prevensjon for menn. Jødene har altså det strengeste seksualsynet. 6. jakten på kjærligheten ingvar friere 15. jan 2010 Årsakene til barnløshet kan være mange, enten det dreier seg om ulike former for infertilitet, homofilt samliv, eller det at man mangler en partner. Infertilitet kan defineres som en persons manglende mulighet til å bidra til befruktning. Partnerne i et homofilt forhold kan altså godt være infertile, men det er ikke Det er galt å leve i et homofilt, seksuelt samliv. Kirken kan ikke be om velsignelse over et homofilt samliv når dette så entydig avvises i Skriften, sier prest Kåre Skråmestø. Foto: Are Vogt Moum 12.09.2015 10:00. Homofili er tradisjonelt sett på som synd innenfor kristendommen. Så også i Den norske kirke. Men dette har  evig singel trondheim Kanskje kan dette skyldes at færre ønsker å binde seg til kristendommens organiserte religionsutøvelse, men fortsatt verdsetter den kristne kulturarven, eller at de som allerede er Måten man benytter seg av kristendommens forklaringer og kirkens tilbud er i dag varierende. I følge Bibelen er homofilt samliv en synd. e finnenvenner 19. jun 2008 Jeg er en kristen, og forstår ikke at det er mulig å tolke bibelen på noen annen måte en at homofilt samliv er mot guds vilje. ”På samme måte sluttet . "misjonærene som blir fengslet i utlandet bare har godt av det, og at kristendommen burde fjernes fra det offentlige rom, særlig i skoleverket." sier Reither.Espen Ottosen utgir i dag boken "Mine homofile venner" der syv personer med homofil legning står frem og mener at homofilt samliv er i strid

22. jun 2016 Homocaust, skape sympati for sodomittene, luciferiansk ENhet. Sympati for Djevelen. Samme modus operandi som jødene bruker i å skape skyldkompleks i befolkningen for å skape Luciferiansk ENhet for seg selv og sine agendaer. Alle som ikke er med, skal dø i konsentrasjonsleirer og eller bli mentalt  sunehray din release date 8. jun 2012 Det er lang tid fra 1999 til 2012 (og 2015 som preses forespeiler oss). Og det faktum at det finnes et “utvalg” som skal “utrede premisser for en kirkelig samlivsetisk tenkning og veiledning” nå har brukt 2,5 år på å ytteligere trenere saken, er for meg uforståelig. For hvis Dnk aksepterte homofilt samliv allerede 29. mar 2013 På slutten av skjærtorsdagens messe bæres hostiene (de innviede nattverdsbrødene) til en liten Getsemane-hage i kirken. Etter messen er det tilbedelse i kirken helt til midnatt. Katolske kristne tror at det skjer en forvandling av nattverdsbrødene under eukaristien (nattverdshandlingen). Vi tror at Jesus ikke  jenter veronica kjæreste Det er ikke opp til kirken å bestemme hvordan homofilt samliv skal være utenfor sitt religiøse samfunn. Men, at homofile ikke skal få lov til å få gifte seg i kirken, det kan faktisk kirken bestemme. I kristendommen er det lovfestet at homofili ikke godtas. Så å vie homofile i en kristen kirke, det passer seg ikke, og ingen kan kreve  norges største datingside quiz Det som forundrer meg er motstanden mot homofilt samliv og hvor viktig for enkelte kristne å fokusere på ( og motarbeide) denne synden, mens heterofilt samboerskap som også er synd i følge kristne, nærmest ikke blir omtalt. Mulig at det i følge kirka er synd, men i følge boka kristendommen bygger på så er det det ikke.11. jun 2008 (Peshawar/North West Frontier Province/Pakistan) I dag tidlig, lokal tid her i Pakistan, mens norske redaktører flest lå og putret og sov trygt hjemme i Norge, ble jeg angrepet av en skokk sinte talibanere. Nyheten om at norske aviser nok en gang har publisert en Muhammed-karikatur nådde Peshawar i går 

De homofiles organisasjoner kom hurtig på banen, og siden de er klassifisert som et beskyttet mindretall, på samme måte som jødene, har de benyttet anti-hat I prinsipp kunne for eksempel en person, som i sin bokhylle hadde en bibel hvor tekstene om homofilt samliv ikke er fjernet eller sladdet, kunne anmeldes og  mennonita e amish 9. nov 2006 Personlig så vil jeg si at det må da være helt greit at kirken nekter å vie homofile når Gud, han som er kristendommens far, har sagt at det ikke er lov å være homofil. Et slikt ekteskap vil jo i Guds øyne uansett være ugyldig, ikke sant? Derfor vil de homofile som er kristne og samtidig gifter seg i kirka, fortsatt 9. nov 2017 Homofilt samliv mellom menn var straffbart i Norge frem til 1972, og homofilt samliv er fremdeles forbudt i mange land,særlig de islamske. Iran er et eksempel Homoseksuell kjønnslig omgang har historisk blitt entydig fordømt av de fleste innen jødedommen, kristendommen og islam. I Bibelen finner man  k slik får du kjæresten Takk for kampen for den rette tro og at homofilt samliv ikke er forenelig med Bibelen og kristendommen! Det står jo klart i 3. Mosebok 18/22 at homoseksualitet er en vederstyggelighetså det er jo ikke noe å snakke om! Men nå trenger jeg noen råd om hvordan jeg skal leve etter Guds bud: 1. Hver gang jeg brenner en okse  free dating chat line Dette er uttrykk for den historiske rolle kristendommen har hatt i samfunnet, den rollen kirken fortsatt har i kraft av sin oppslutning og tilstedeværelse i alle Kirkemøtet erkjenner at spørsmålet om homofilt samliv og vigsel av likekjønnede par er en sak som Den norske kirke etter lange samtaler og flere utredninger ikke har I hvert fall i forhold til kristendommen. Frem til hans partifeller i SV får RLE på plass, Og da går vi glipp av mange konstruktive innspill. Å begynne å beskylde Austnes og kirken for at de er den eneste årsaksforklaringen til at homofile tar livet av seg, er å bringe debatten om kirkens lære om homofilt samliv, til et lavmål.

14. apr 2008 Ikke alle ekteskap er religiøse og ektekspasformen er nok mye eldre enn kristendommen, jødedommen og islam. Religionene eier ikke ekteskapet .. verdt enn homofilt samliv? Homofilt samliv blir kun likeverdig hvis man kan støtte seg på det heterofile, i stedet for å være stolt over egenarten ved homofili? v dating games formål som fjerner det ensidige fokuset på kristendom og inkluderer og sidestiller ulike religioner og livssyn. . skrev «Kristendommen, den tiende landeplage» og ble tiltalt for blasfemi i 1933. I foredraget beskrev .. religionens plass i det offentlige rom og homofilt samliv. Mange i Vesten som ønsker å forsvare tilkjempede kristendom». Så en katolikk til: religionshistorikeren professor Per Kværne konverterte til Den katolske kirken for få år siden. Hans spesialområde er Tibets .. på homofilt samliv. Av nemndas 20 medlemmer er. 10 for og 10 mot. Biskop Laila Riksaasen Dahl som endret synspunkt underveis uttaler til. Aftenposten 21.01.06:. dating on facebook review 15. des 2016 Jeg ble på en måte en talsperson for denne radikale kristendommen. Vi ønsket å vise hvordan vise hvordan vårt bibelsyn var Jeg greide ikke lenger å ta avstand til de som var positive til homofilt samliv, slik hovedtendensen var i organisasjonen. Folkets biskop i Nordland. Ved tusenårsskiftet åpnet en ny  m voksen dating 2017 Syns heller ikke den var morsom. Jeg fikk en mail i dag - som jeg heller ikke syns var særlig morsom -jeg skjønte ikke den var ment morsom engang - hehe. *****************. >Kjære biskop Kvarme! > >Takk for kampen for den rette tro og at homofilt samliv ikke er. >forenelig med Bibelen og kristendommen!Vibeke Wangsmos eksemplar av "Prost Gotvins geometri" av Gert Nygårdshaug - Se omtaler, sitater og terningkast. Se hva andre mener om denne boka, og fortell hva du mener selv!

29. jul 2015 å være slik som historien forteller han var, sier artisten om sin eget forhold til religionen. – Man skal ikke dømme andre, jeg mener det ikke er en god side av kristendommen. På direkte spørsmål i tirsdagens avis kunne rektor Tullaun ikke svare på om det vil være oppsigelsesgrunn å leve i homofilt samliv. jakten på kjærligheten høyjord 3. jun 2005 det stadig noen som tenker på. Spørsmålet om homofilt samliv eller trofast samliv mellom homofile kan være det beste av de . kristendommen. Men jeg har et sterkt forhold til kirken som kulturbærer og historisk bærebjelke. Det er også et sted vi trenger for reflesjon og etter- tanke. Nes er et utrolig pent fordypningsoppgaver 1 Ta utgangspunkt i korset og presenter viktige kjennetegn ved kristendommen som religion. 8 Gjennomfør et gruppearbeid der dere fordeler ulike deler av kristendommens historie mellom dere i klassen og presenterer dem for hverandre. 10 I Den norske kirke er det ulike syn på homofilt samliv. q500 unique Litt annerledes er det med Kristendommens grunnlegger Jesus Kristus. I 2008 Men homofilt samliv er uten tvil syndig i islam. Kvinnelige muslimer i norge Kristendommen slik den blir praktisert i Norge er alngt mer menneskevennlig og humant enn det du kan finne i noen muslimske samfunn, inklusive de mjest liberale. dating bergen yr Jeg har i det siste fått høre om flere eksempler på norske statsborgere som er blitt truet eller banket opp fordi de har forlatt islam til fordel for kristendom eller ateisme. Kristin Halvorsen, 07.04.2016. Gentester utfordrer oss. Bibelen bestemmer – også når det gjelder homofilt samliv. Men svarene våre vår blir forskjellige.Espen Ottosen utgir i dag boken "Mine homofile venner" der syv personer med homofil legning står frem og mener at homofilt samliv er i strid

19. jun 2008 Jeg er en kristen, og forstår ikke at det er mulig å tolke bibelen på noen annen måte en at homofilt samliv er mot guds vilje. ”På samme måte sluttet . "misjonærene som blir fengslet i utlandet bare har godt av det, og at kristendommen burde fjernes fra det offentlige rom, særlig i skoleverket." sier Reither. hvordan få kjæresten i godt humør Dens oppfatning er at jødedommen er en ikke-eksisterende religion, dvs. tilbakelagt eller forstått som en trapp opp mot den fullverdige kristendommen: «den nye pakt». Vi har vel ennå .. Har den hyperaktive, katolsk-troende Njål Kristiansen på Verdidebatt noen gang polemisert mot pavens syn på homofilt samliv? Nei, det 11. jun 2008 (Peshawar/North West Frontier Province/Pakistan) I dag tidlig, lokal tid her i Pakistan, mens norske redaktører flest lå og putret og sov trygt hjemme i Norge, ble jeg angrepet av en skokk sinte talibanere. Nyheten om at norske aviser nok en gang har publisert en Muhammed-karikatur nådde Peshawar i går  norske muslimske jenter 19. jan 2006 LÆRENEMNDA KONKLUDERER. I morgen legger Den norske kirkes lærenemnd frem sine konklusjoner i homofilisaken. Kanskje blir resultatet at Kirken endrer offisielt syn på homofilt samliv. Men vil det skape harmoni mellom kirke og folk? Neppe. admiral p kjæreste I Islam har koranen status som Allahs ord i bokstavelig forstand, en kopi ab en himmelsk bok nedsendt til Muhammed via åpenbaringer. Åpenbaringen om via drøm eller noen viktige episoder, de ble videre fortalt av profeten til dem han stolte på og som kunne skrive. 7. I den norske kirke er det ulike syn på homofilt samliv.6. jan 2007 De er i kristne sammenhenger der de så tydelig får høre at homofilt samliv er synd, og at dette er godt teologisk fundert, og de klarer ikke helt å se at . Men å snakke om kjærlighet og fordømmelse i ett, det har jeg heller ikke noe til overs for, men jeg opplever ikke det som noe som hører kristendommen til.

11. feb 2013 Liv, samliv, ekteskap. 14. 2.1 Liv er samliv. 14. 2.2 Samliv, biologi og reproduksjon. 15. 2.3 Ekteskapet som institusjon. 17. 2.4 Ungdom og seksualitet. 19. 2.5 Rettslig ordning i Jesu forkynnelse. 54. 5.5.4 Homoseksualitet og homofilt samliv som et brudd med kristendommens og de fleste andre religion-. kristen date norge gratis 17. nov 2017 Kristendom er bedre begrunnet enn naturalisme på områder som at det finnes et univers, som hadde en begynnelse, som er styrt av naturlover, som er fininnstilt for liv, hvor det finnes bevissthet, osv. Bibelen avviser homofilt samliv, men ikke som en verre synd enn andre, og det er alltid tilgivelse å få.Det som forundrer meg er motstanden mot homofilt samliv og hvor viktig for enkelte kristne å fokusere på ( og motarbeide) denne synden, mens heterofilt samboerskap som også er synd i følge kristne, nærmest ikke blir omtalt. Mulig at det i følge kirka er synd, men i følge boka kristendommen bygger på så er det det ikke. norsk pass Prins Charles: Kristendommen er truet av Islam. Dagbladet/NTB: Prins Charles er bekymret over utviklingen i Midtøsten. Bispemøtet har foretatt en læremessig avklaring som innebærer at kirken anerkjenner homofilt samliv. Den naturlige slutning av det er å åpne for at likekjønnede par kan vies i kirken, sier  norske dating sider eksempel 9. des 2014 Ida Emilie, Julie, Ane Karene & Rebekka I Den norske kirke er det ulike syn på homofilt samliv. Forklar hvordan kristne kan konkludere ulikt i et etisk spørsmål som dette. Mennesker av samme kjønn er tiltrekket av hverandre. Lesbisk og Homo - skjellsord. Store etikse spørsmål. Etikk handler om det vi gjør er 30. apr 2013 I 1972 ble den siste paragrafen som forbød samliv mellom menn opphevet. I 1979 fikk vi Kirken fikk seg aldri til å si at homofilt samliv var synd. Tvert om, nå Fiendskapen mot kristendommen var ikke bare en del av klassekampen, men arbeiderbevegelsen la kristendommen for direkte hat. Dette ga seg 

23. mar 2015 Baserer Audunson denne karakteristikken på Selbekks israelvennlighet og hans motstand mot kvinnelige prester og homofilt samliv? Audunson bør ta en titt på Audunson kaller «Kristendommen den tiende landeplage» «Øverlands velformulerte og siviliserende provokasjon fra 1930-tallet». Han drar inn